PRIVACY STATEMENT

1. Welke gegevens verwerken wij:
Goedkoopscheiden verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten, deze gegevens worden door u zelf verstrekt.
Wij verwerken de onderstaande gegevens:
– NAW gegevens
– Communicatie gegevens
– Financiële gegevens
– BSN
– overige (bijzondere) persoonsgegevens

2. Met welke doel verzamelen wij deze gegevens:
– De verstrekte gegevens worden gebruikt voor de opdracht welke ons is gegeven
namelijk “scheidingsbemiddeling”; of
– Het uitbrengen van een offerte

3. Wie is de gegevensfunctionaris:
– Dieter Veringmeier, tel: 085 2014 802, mail: dieter@scheidingsnetwerk.nl

4. Wat is de procedure voor u om uw gegevens op te vragen, in te zien of te laten overdragen:
– U kan contact opnemen met onze gegevensfunctionaris opnemen met het verzoek tot inzien of overdracht.
– De gegevensfunctionaris zal dan binnen 3 werkdagen het gevraagde uitvoeren. Gezien wij altijd voor twee partijen tegelijk werken zullen beide partijen op de hoogte worden gesteld.

5. Wat doen wij om de (bijzondere) persoonsgegevens te beschermen:
Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die we voor u verwerken, geheim te houden voor anderen. Daarbij gaat het om de gegevens die we van u ontvangen en/of die we zelf verzamelen om ze te verwerken zoals we in onze overeenkomst hebben afgesproken. Hierover spreken we het volgende af:
a. Wij staan ervoor in dat al onze medewerkers zich houden aan deze geheimhoudingsplicht. Daarbij gaat het om medewerkers in de ruimste zin van het woord, dus ook stagiair(e)s en freelancers.

b. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
◦ als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen; of
◦ als er een wettelijke verplichting is om bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie
of persoon, bijvoorbeeld aan het openbaar ministerie te verstrekken.
c. Als wij gebruikmaken van de diensten van een andere partij, zorgen wij er onvoorwaardelijk voor dat deze partij schriftelijk akkoord gaat met dezelfde geheimhoudingsplicht als die we met u hebben afgesproken.

Na een tweede expliciete toestemming worden op u verzoek uw gegevens gedeeld met:
– De advocaat, voor het indienen van de stukken bij de gemeente en/of rechtbank
– Belastingdienst, voor het controleren of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
– Raad voor Rechtsbijstand, voor het verwerken en verstrekken van de gesubsidieerde rechtsbijstand
– Gemeente, voor inschrijving van het (echt)scheidingsverzoek

6. Wat doen wij bij een datalek
Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij er mogelijk onrechtmatig verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten. Hierover maken we de volgende afspraken:
a. Ontdekken wij dat er een datalek is of is geweest? En is er een aanzienlijke kans dat dit datalek
nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens die wij voor u verwerken?
Dan laten we dit onmiddellijk aan u weten. Dit doen we uiterlijk binnen 72 uur nadat we het datalek hebben ontdekt.
b. Vervolgens overleggen we met u over:
◦ de aard van het datalek;
◦ het risico dat u en wij hiermee lopen, hebben gelopen of hadden kunnen lopen;
◦ de maatregelen die we treffen of al getroffen hebben om het datalek op te lossen of om de
gevolgen of schade zo veel mogelijk te beperken.
c. Als de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar het datalek start, dan laten wij dit meteen aan u weten en werken we aan een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens mee.

7. Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?
We hosten en verwerken de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

8. Hoe beveiligen we de persoonsgegevens?
Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelengenomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens die wij voor jou verwerken (zie artikel 1) en de risico’s die daaraan verbonden zijn. We streven er na dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Onze website heeft bijvoorbeeld een SSL certificaat en maken gebruik van een firewall om misbruik te voorkomen.

Wij zijn bereikbaar

maandag t/m vrijdag van 08.00 – 22.00 uur
zaterdag én zondag van 09.00 – 17.00 uur.

Bel me terug!

9.5

Procedure viel erg mee

Vlot verloop van de scheiding
- Amsterdam

Goed bevallen

Heel vriendelijk geholpen en ons goed advies over alles gegeven. Zeker [...]
- Zaandam

Tevreden

Zeer tevreden over de manier waarop de mediator te werk [...]
- Velsen-Noord

Goed

Vriendelijk en betrouwbare en snel geregeld super bedankt
- Eindhoven

Heel klantvriendelijk

Als er een vraag was mijnerzijds dan werd deze meestal [...]
- Arnhem
295 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9.5/10